What Buddha felt while "zazening" to achieve Satori?

Printable View