PDA

View Full Version : Grace & Risho Zazenkai in FloridaJundo
08-07-2014, 10:03 PM
Please join our Zaqzenkai with Grace and Risho, about to begin ....

http://youtu.be/qDKiNb3kETM

Gassho, J